Historie van Echt:
De gemeente Echt werd vele duizenden jaren geleden al bewoond, zo`n 50.000 jaar geleden was er al sprake van mensen die door het gebied trokken, rond 10.000 jaar geleden vestigde men zich hier min of meer permanent. In die dagen waren het vissers en jagers die hier in de omgeving hun voedsel verzamelden. De eerste landbouwculturen die zich voor goed vestigden in de gemeente dateren van zo`n 7000 jaar geleden.
Echt is uitgegroeid in opvervlakte tot één van de grootste gemeenten in Limburg, centraal gelegen tussen Roermond en Sittard en het Belgische Maaseik en het Duitse Waldfeucht. Echt is ten alle tijden een bloeiend handelscentrum geweest, in vroegere tijden was het een stadje omgeven door wallen met stadspoorten en grachten.
 
Gemeentewapen.
Het oude zegel van de Schepenbank Echt werd bij koninklijk besluit van 30 juli 1887 aan de gemeente Echt als wapen verleend. Het gemeentewapen werd bij dit koninklijk Besluit als volgt omschreven: "Een schild van geel (rood) beladen met zilveren St. Andrieskruis, vergezeld van twaalf herkruiste kruisjes van goud, in elk kanton drie". In een latere periode is aan dit wapen een kroontje toegevoegd: het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.
 
Gemeentevlag.
De gemeentevlag is als volgt omschreven: "Rood met in het midden een geel herkruist kruis, waarvan de hoogt gelijk is aan 3/4 en de dikte der armen aan 1/20 van de hoogte van de vlag. Over alles heen een wit schuinkruis, waarvan de dikte der armen gelijk is aan 1/10 van de hoogte van de vlag.". De vlag werd dateert uit 1983.
 
De gemeente Echt heden ten dage. (per jan. 2000
Oppervlakte:7.513 ha.
Aantal woningen:7.845
Aantal inwoners:19.052

De woonkernen (met aantal inwoners) van de gemeente bestaan uit:
Echt (7.242)Hingen (665)Pey (3.056)
Aasterberg (8)Koningsbosch (1.728)Schilberg (1.779)
Berkelaar (355)Maria Hoop (1.353)Sint Joost (1.568)
Echterbosch (17)Ophoven (35)Slek (1.027)
Gebroek (219)